Logo

Search form

Forretningsudvalget (FU)


Forretningsudvalget (FU)
består af 4 valgte kollegianere, som udgør halvdelen af kollegierådet. Kollegierådet drøfter kollegiets løbende sager, og træffer bl.a afgørelser vedr. den daglige drift af kollegiet. Ved månedlige møder diskuteres og tages beslutninger i sager, der har direkte indflydelse på hverdagen for kollegianerne.

Eksempler herpå er vægterordningen, valg af TV-kanaler, rengøring, videoovervågning, køb af kopimaskiner og fællesprinter, regler for gæsteværelser, tørrerum, valg af telefonudbyder, levering af øl/vand til kollegiet og meget andet. Derudover er kollegierådet også med til at udarbejde det årlige budget - og sørge for at det bliver holdt.
Forretningsudvalget er således kollegianernes mulighed for at påvirke dagligdagen for alle på kollegiet gennem et spændende arbejde med administrationen, inspektøren og eforen.
Der er årlige valg om fire poster til forretningsudvalget. Medlemmer af forretningsudvalget er pr. 2013 samtidig medlemmer af kollegiets juniorbestyrelse.
Danish
.