Logo

Search form

Bestyrelsen

Bestyrelsen er den øverste myndighed på kollegiet. Egmont H. Petersens Kollegium er en erhvervsdrivende fond. Bestyrelsen består af 8 medlemmer. 4 af medlemmerne er valgt af og blandt kollegianerne ved skriftlig afstemning (juniorbestyrelsen), 2 medlemmer udpeges af rektor ved Københavns Universitet og 2 af Bestyrelsen for Egmont Fonden (seniorbestyrelsen). Medlemmer af juniorbestyrelsen er pr. 2013 identiske med medlemmer valg ind i forretningsudvalget.
Kollegiets bestyrelse træffer, efter indstilling fra den daglige ledelse, afgørelse i principielle spørgsmål vedrørende kollegiets indretning og drift. Den tager stilling til de af den daglige ledelse udarbejdede budgetter, regnskaber og husorden og påser, at fundatsen overholdes, herunder at kollegiets standard opretholdes, og at tilstrækkelige henlæggelser til afskrivning og vedligeholdelse foretages. (Fundatsens §17). Hvis du ønsker at vide mere om kollegiets bestyrelse så læs:

Fundats for Egmont H. Petersens Kollegium.

Forretningsorden

God Fondsledelse

Årsrapport 2017

 

Egmont H. Petersens kollegium Fond

Fondens bestyrelse består af 8 medlemmer. Fondens bestyrelse har de opgaver, som følger af lov om erhvervsdrivende fonde.

Udpeget af bestyrelsen for Egmont Fonden

Bestyrelsesformand, Professor Hans Peter Møllgaard, CBS

Koncern kommunikationsdirektør Line Aarsland, Egmont

Udpeget af rektor ved Københavns Universitet

Næstformand, Professor Karsten Høgh Jensen, KU

Lektor, Ph.D. Poul Georg Hjorth, DTU

 

4 medlemmer af bestyrelsen vælges af og blandt kollegianerne.

Valgt for 2019:

Ercivan Yücel, V201

Emma Bohn Vinkel, V619

Andreas Rønne Stokholm, V311

Line Nørgaard Jørgensen, V605

1.supp. Jens Kristian Steenstrup, V319

 

Kollegianerne har adgang til at overvære bestyrelsesmøderne, der normalt afholdes i maj og november måned på eforens kontor.
Danish
.