Logo

Search form

Bestyrelse

Bestyrelsen er den øverste myndighed på kollegiet. Egmont H. Petersens Kollegium er en erhvervsdrivende fond. Bestyrelsen består af 8 medlemmer. 4 af medlemmerne er valgt af og blandt kollegianerne ved skriftlig afstemning (juniorbestyrelsen), 2 medlemmer udpeges af rektor ved Københavns Universitet og 2 af Bestyrelsen for Egmont Fonden (seniorbestyrelsen). Medlemmer af juniorbestyrelsen er pr. 2013 identiske med medlemmer valgt til forretningsudvalget.
Kollegiets bestyrelse træffer, efter indstilling fra den daglige ledelse, afgørelse i principielle spørgsmål vedrørende kollegiets indretning og drift. Den tager stilling til de af den daglige ledelse udarbejdede budgetter, regnskaber og husorden og påser, at fundatsen overholdes, herunder at kollegiets standard opretholdes, og at tilstrækkelige henlæggelser til afskrivning og vedligeholdelse foretages. (Fundatsens §17). Hvis du ønsker at vide mere om kollegiets bestyrelse så læs:

Fundats for Egmont H. Petersens Kollegium.

Bestyrelsens redegørelse for god Fondsledelse 2018

Årsrapport 2018

 

Bestyrelsens redegørelse for god Fondsledelse 2019

 

Egmont H. Petersens kollegium Fond

Fondens bestyrelse består af 8 medlemmer. Fondens bestyrelse har de opgaver, som følger af lov om erhvervsdrivende fonde.

 

Udpeget af bestyrelsen for Egmont Fonden

Bestyrelsesformand, Professor Hans Peter Møllgaard, Dean of the Maastricht University School of Business and Economics (SBE)

Koncern kommunikationsdirektør Line Aarsland, Egmont

 

Udpeget af rektor ved Københavns Universitet

Næstformand, Lektor, Ph.D. Poul Georg Hjorth, DTU

Professor Rasmus Kristian Feldthusen, Det juridiske fakultet, KU

 

4 medlemmer af bestyrelsen vælges af og blandt kollegianerne.

Valgt for 2020:

Ercivan Yücel

Rasmus Rottvitt Boldvig

Line Nørgaard Jørgensen

Jens Kristian Stenstrup

1.suppleant Mustafa Ghanizada

 

Kollegianerne har adgang til at overvære bestyrelsesmøderne, der normalt afholdes på eforkontoret i maj og november måned.

 

Danish
.